CORPORATE NEWS


Ipsos Launches Ipsos Connect for Brand Communication, Advertising and Media Services

Paris, February 26, 2015 - Ipsos is pleased to announce the launch of Ipsos Connect, a global specialized business to coordinate Ipsos` services in the domains of Brand Communication, Advertising and Media. Ipsos Connect amalgamates the legacy brands of Ipsos ASI and Ipsos MediaCT.

CORPORATE NEWS


Eurofound стартира шеста вълна на проучване, оценяващо условията на труд в Европа

В понеделник, 2 февруари 2015 г. Eurofound започна теренната работа по 6-тото проучване на условията на труд в Европа. На базата на интервюта с повече от 43,000 работещи, това ключово и актуално изследване проследява моментното състояние на условията на труд в Европа, акцентирайки върху качеството на работа и заетостта, и следи променящите се тенденции в тази област. Първите резултати от проучването ще бъдат представени в края на 2015 г.

разширена информация

© 2016 Ipsos Bulgaria
ИПСОС България ИПСОС България,